Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

El. laiškų siuntimo nustatymai

Iš itax.lt sistemos jūsų siunčiamų el. laiškų (su pardavimo sąskaitomis, užsakymais ir pan.) siuntėjo el. pašto laukelyje yra nurodomas jūsų el. pašto adresas. Tokiu būdu laiško gavėjas mato, kad laiškas yra išsiųstas iš jūsų el. pašto dėžutės. Tačiau kai kurie el. pašto klientai (programos) tokius laiškus gali žymėti kaip spam'ą, pavojingą arba apskritai atmesti tokius el. laiškus. Problema yra tame, kad jūs esate nurodomas kaip siuntėjas, o iš tikrųjų el. laiškas yra išsiunčiamas ne iš jūsų pašto dėžutės, o iš itax.lt serverio.


Galimi sprendimai

Kaip galima spręsti šią problemą, jei el. laiškų gavėjai negauna jūsų iš itax.lt sistemos išsiųstų laiškų? Sprendimai yra du - vienas paprastas, kitas sudėtingesnis:

 1. Sistemos nustatymuose  Nustatymai -> Verslo nustatymai -> El. paštas  pažymėti varnelę, kad "Siuntėjo el. paštą nurodyti REPLY TO lauke". Tokiu būdu el. laiškai bus siunčiami iš itax.lt pašto dėžutės, o siuntėjo el. paštas bus nurodomas REPLY TO lauke ir jei laiško gavėjas nuspręs atsakyti į laišką, jūs gausite atsakymą į savo el. pašto dėžutę.

 Nustatymai -> Verslo nustatymai -> El. paštas

Jei neturite savo domeno, o naudojate viešus el. pašto serverius su jų standartiniais adresais (pvz. @gmail.com, @yahoo.com ir t.t.) rinkitės šį pirmą sprendimo būdą. Kitu atveju nemažai jūsų siunčiamų el. laiškų nepasieks gavėjų.

ARBA (kitas sudėtingesnis, bet elegantiškesnis problemos sprendimas jei turite el. pašto adresą su savo domenu, pvz. @imone.lt )

 2. Sukurti / papildyti savo domeno SPF įrašą, kuris nurodytų, kad jūs leidžiate iš itax.lt serverio siųsti el. laiškus "jūsų el. pašto dėžutės vardu". T.y. jūs įtrauksite itax.lt serverį į "leidžiamų" serverių sąrašą ir gavėjo el. pašto serveriui nebekils įtarimų, kad kažkas siunčia el. laiškus be jūsų žinios.

SPF įrašo sukūrimas 

Apie SPF įrašų kurimą galite paskaityti iv.lt tinklapyje https://pagalba.iv.lt/SPF_%C4%AFra%C5%A1as 

Jei naudojate gmail pašto tvarkymui, tai SPF nustatymas pvz. gali būti toks: 

"v=spf1 mx include:_spf.google.com include:itax.lt ~all"

SPF įrašo paprastai pakanka, kad jūsų el. laiškai būtų žymimi kaip patikimi ir pasiektų gavėją. Papildomai galite sukurti DKIM įrašą, kuris leidžia patikrinti serverio apsirašytą el. laiško žinutę su viešu šifravimo raktu.

DKIM įrašo sukūrimas

DKIM įrašas užtikrina, kad siunčiami laiškai būtų pasirašomi privačiu šifravimo raktu, o gavėjo el. pašto serveris jį gali patikrinti su viešu šifravimo raktu. DKIM įrašas dar labiau sumažina galimybę, kad jūsų siunčiamas el. laiškas pateks į SPAM.

Norint įtraukti itax.lt DKIM viešą raktą į savo DNS serverio nustatymus, reikia sukurti tokius du įrašus:

_domainkey      TXT "o=~;"
itax._domainkey TXT "v=DKIM1; k=rsa; t=y; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCc4T4QCKE9gRJI/YEhVE2NiNXYDeZnf0qpotXx/+eCFCtwjiYoIEHo2rIScCqz2CFZMaFNvP66Ra3xKDmnqM+UjytDnNseSD20I4zaNuxOcvpMgCvDqRZjRAO6QCG6JC+sXTytEtp07DeYo+YPhfZiTipBpQjP+gKm4Z5N1jZoBwIDAQAB"

Pvz.: