Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

API

Kam skirtas API?

API yra programinė sąsaja, skirta integracijų kūrimui su kitomis informacinėmis sistemomis. Pvz. Jūsų turima el. parduotuvė gali kurti sąskaitas faktūras itax.lt sistemoje, gauti informaciją apie turimus atsargų likučius, prekių kainas ir t.t.

Trumpai tariant, API sąsaja skirta naudotis itax.lt sistema ne žmogui, o kitam kompiuteriui ir norint pasinaudoti šiomis galimybėmis reikia turėti bent minimalių programavimo žinių.

API leidžia automatizuotai gauti ir kurti duomenis (pirkėjai, tiekėjai, pardavimo sąskaitos, pirkimo sąskaitos, prekės, paslaugos, prekių likučiai sandėliuose, kainos ir t.t.) iš itax.lt

API raktas

Pagal nutylėjimą, API prieiga yra išjungta. Norėdami susikurti šią prieigą, turite susikurti API raktą Įmonės nustatymuose.


Galite susikurti neribotą skaičių API prieigos raktų. Pvz. skirtingoms sistemoms naudoti skirtingus raktus. Nebenaudojamus raktus panaikinkite.

API rakto pavadinimas - Jūsų suteiktas integracijos pavadinimas.

Prisijungimas

Kiekvieną kartą siunčiant API užklausą, turi būti siunčiama autentifikacijos informacija užklausos antraštėje (header).

Užklausos antraštėje turi būti nurodomas toks autentikacijos parametras Authorization: Token token="{api raktas}"

Pvz.:

$ curl https://www.itax.lt/api/v1/products -H 'Authorization: Token token="9d334f0942e31f3ada264f0"'

Užklausos URL formavimas

API sąsają pasieksite konstruojant tokį url https://www.itax.lt/api/{api versijos numeris}/{resursas}/{resurso id - jei prašoma konkretaus resurso informacijos}.

API versijos numeris visada bus v1 (žinoma, kol nebus sukurta nauja API versija).

Pvz.:

https://www.itax.lt/api/v1/invoices - gausite Pardavimo sąskaitų sąrašą.
https://www.itax.lt/api/v1/invoices/1254 - gausite konkrečią pardavimo sąskaitą.

REST API

API atsako į tokias užklausas:

GET - resursų sąrašas (pvz. GET https://invoice.tax.lt/api/v1/invoices) arba konkretus resursas (GET https://www.itax.lt/api/v1/invoices/1525)
POST - resurso sukūrimas (pvz. POST https://www.itax.lt/api/v1/invoices - bus kuriama nauja sąskaita pagal pateikiamus parametrus)
PUT - resurso atnaujinimas (pvz. PUT https://www.itax.lt/api/v1/invoices/1525 - bus atnaujinama sąskaita pagal pateikiamus parametrus)
DELETE - resurso ištrynimas (pvz. DELETE  https://www.itax.lt/api/v1/invoices/1525 - bus ištrinta nurodyta sąskaita)


Dėmesio! Serveris tam pačiam vartotojui atsako max į 5 užklausas per sekundę (5r/s). Jei siunčiama daugiau užklausų, serveris grąžina 503 (Service Temporarily Unavailable) klaidą.
Siunčiant daug API užklausų, nustatykite pauzes tarp jų, kad į jas visas būtų atsakyta.


Parametrai

Parametrus patogiausia siųsti JSON formatu.

Pvz.:

{
    "client": {
        "name": "UAB Klientas",
        "code": "12546849",
        "default_currency": "LTL",
        "payment_term": 30
    }
}


Resursai

Per API galite gauti šių resursų duomenis:

clients - Pirkėjai
client_groups - Pirkėjų grupės
projects - Projektai
departments - Padaliniai
products - Prekės ir paslaugos
items - Prekės
services - Paslaugos
fixed_assets - Ilgalaikis turtas
invoices - Pardavimo sąskaitos
draft_invoices - Išankstinės sąskaitos
measurements - matavimo vienetai
product_groups - prekių grupės
sale_prices - pardavimo kainos
purchase_prices - pirkimo kainos
locations - sandėliai
supliers - tiekėjai
suplier_groups - tiekėjų grupės
purchases - pirkimo sąskaitos
sales_taxes - PVM tarifai
payments - mokėjimai
bank_accounts - banko sąskaitos
tags - žymos
bins - vietos sandėlyje
sales_order - pardavimo užsakymas
purchase_order - pirkimo užsakymas
sales_quote - pardavimo pasiūlymas
purchase_quote - pirkimo pasiūlymas
people - kontaktiniai asmenys (pirkėjo arba tiekėjo)
item_journals - atsargų žurnalai
item_transfer_journals - atsargų perkėlimo žurnalai
item_assembly_journals - atsargų komplektavimo žurnalai
crm_pipelines - CRM pardavimo procesai
crm_deals - CRM pardavimo galimybės
crm_activities - CRM užduotys
exports - savo sukurtos duomenų eksporto ataskaitos
general_journals - Bendrieji žurnalai
payment_journals - Mokėjimų žurnalai 

Duomenų struktūra

Atsakymai į užklausas pateikiami JSON formatu. Jei resursas turi sąsajų su kitais resursais (pvz. pirkėjas priklauso pirkėjų grupei), tai jie sutrumpinta forma įtraukiami į atsakymą. Prie kiekvieno resurso pateikiamas URL, kuriuo pasieksite detalią resurso informaciją.

Pvz. norint gauti prekių sąrašą, reikia siųsti GET užklausą https://www.itax.lt/api/v1/products

Gaunamas atsakymas:

{
  "response": [
    {
      "url": "https://www.itax.lt/api/v1/services/192925",
      "id": 192925,
      "name": "Mokesciu konsultacijos",
      "code": null,
      "barcode": null,
      "for_sales": true,
      "for_purchases": true,
      "extended_description": null,
      "type": "Service",
      "is_active": true,
      "measurement_id": 5599,
      "product_group_id": null,
      "created_at": "2015-06-23T12:37:56.000+03:00",
      "updated_at": "2015-06-23T12:37:56.000+03:00",
      "measurement": {
        "url": "https://www.itax.lt/api/v1/measurements/5599",
        "id": 5599,
        "name": "vnt"
      },
      "product_group": null,
      "sale_prices": [],
      "purchase_prices": []
    },
    {
      "url": "https://www.itax.lt/api/v1/services/192923",
      "id": 192923,
      "name": "Transportas",
      "code": "",
      "barcode": "",
      "for_sales": true,
      "for_purchases": true,
      "extended_description": "",
      "type": "Service",
      "is_active": true,
      "measurement_id": 5599,
      "product_group_id": null,
      "created_at": "2015-06-23T11:37:52.000+03:00",
      "updated_at": "2015-06-23T11:37:52.000+03:00",
      "measurement": {
        "url": "https://www.itax.lt/api/v1/measurements/5599",
        "id": 5599,
        "name": "vnt"
      },
      "product_group": null,
      "sale_prices": [
        {
          "url": "https://www.itax.lt/api/v1/sale_prices/159800",
          "id": 159800,
          "base": "fixed_price",
          "price": "1.0",
          "currency": "EUR",
          "surcharge_amount": null,
          "surcharge_percent": null,
          "product_id": 192923,
          "client_group_id": null,
          "created_at": "2015-06-23T11:37:52.000+03:00",
          "updated_at": "2015-06-23T11:37:52.000+03:00",
          "client_group": null
        }
      ],
      "purchase_prices": [
        {
          "url": "https://www.itax.lt/api/v1/purchase_prices/159801",
          "id": 159801,
          "price": "0.5",
          "currency": "EUR",
          "product_id": 192923,
          "suplier_id": null,
          "created_at": "2015-06-23T11:37:52.000+03:00",
          "updated_at": "2015-06-23T11:37:52.000+03:00",
          "suplier": null
        }
      ]
    },
    {
      "url": "https://www.itax.lt/api/v1/services/192922",
      "id": 192922,
      "name": "Konsultacijos",
      "code": "",
      "barcode": "",
      "for_sales": true,
      "for_purchases": true,
      "extended_description": "",
      "type": "Service",
      "is_active": true,
      "measurement_id": 5599,
      "product_group_id": null,
      "created_at": "2015-06-23T11:37:25.000+03:00",
      "updated_at": "2015-06-23T11:37:25.000+03:00",
      "measurement": {
        "url": "https://www.itax.lt/api/v1/measurements/5599",
        "id": 5599,
        "name": "vnt"
      },
      "product_group": null,
      "sale_prices": [
        {
          "url": "https://www.itax.lt/api/v1/sale_prices/159798",
          "id": 159798,
          "base": "fixed_price",
          "price": "100.0",
          "currency": "EUR",
          "surcharge_amount": null,
          "surcharge_percent": null,
          "product_id": 192922,
          "client_group_id": null,
          "created_at": "2015-06-23T11:37:25.000+03:00",
          "updated_at": "2015-06-23T11:37:25.000+03:00",
          "client_group": null
        }
      ],
      "purchase_prices": [
        {
          "url": "https://www.itax.lt/api/v1/purchase_prices/159799",
          "id": 159799,
          "price": "50.0",
          "currency": "EUR",
          "product_id": 192922,
          "suplier_id": null,
          "created_at": "2015-06-23T11:37:25.000+03:00",
          "updated_at": "2015-06-23T11:37:25.000+03:00",
          "suplier": null
        }
      ]
    }
  ],
  "count": 3,
  "pagination": {
    "previous": null,
    "next": null,
    "current": 1,
    "per_page": 100,
    "count": 3,
    "pages": 1
  }
}

Užklausiant prekių sąrašo, prie prekės pateikiama jos bendro likučio (visuose sandėliuose) informacija.

Jei norite, kad prekių sąraše būtų tik vieno sandėlio likučiai, tai įtraukite sandėlio filtrą į užklausos url, pvz. https://www.itax.lt/api/v1/products?location_id=6683

GET https://www.itax.lt/api/v1/items

{
  "response": [
    {
      "url": "https://www.itax.lt/api/v1/items/192927",
      "id": 192927,
      "name": "Žibintas",
      "code": "",
      "barcode": "",
      "for_sales": true,
      "for_purchases": true,
      "extended_description": "",
      "weight": null,
      "volume": null,
      "type": "Item",
      "is_active": true,
      "measurement_id": 5599,
      "product_group_id": null,
      "created_at": "2015-06-23T13:01:53.000+03:00",
      "updated_at": "2015-06-23T13:01:53.000+03:00",
      "item_balance": {
        "qty": "2.0",
        "amount": "15.0",
        "qty_reserved": "0.0",
        "qty_on_hand": "2.0"
      }      

Jei prašoma informacijos apie konkrečią prekę, tai pateikiama detali informacija - koks likutis yra skirtinguose sandėliuose.

GET https://www.itax.lt/api/v1/items/192927

{
  "response": {
    "url": "https://www.itax.lt/api/v1/items/192927",
    "id": 192927,
    "name": "Žibintas",
    "code": "",
    "barcode": "",
    "for_sales": true,
    "for_purchases": true,
    "extended_description": "",
    "weight": null,
    "volume": null,
    "type": "Item",
    "is_active": true,
    "measurement_id": 5599,
    "product_group_id": null,
    "created_at": "2015-06-23T13:01:53.000+03:00",
    "updated_at": "2015-06-23T13:01:53.000+03:00",
    "item_balance": {
      "qty": "2.0",
      "amount": "15.0",
      "qty_reserved": "0.0",
      "qty_on_hand": "2.0",
      "locations": [
        {
          "id": 4620,
          "name": "Vilniaus",
          "qty": "1.0",
          "amount": "5.0",
          "qty_reserved": "0.0",
          "qty_on_hand": "1.0"
        },
        {
          "id": 4621,
          "name": "Kauno",
          "qty": "1.0",
          "amount": "10.0",
          "qty_reserved": "0.0",
          "qty_on_hand": "1.0"
        }
      ]
    },
    "measurement": {
      "url": "https://www.itax.lt/api/v1/measurements/5599",
      "id": 5599,
      "name": "vnt"
    },
    "product_group": null,
    "sale_prices": []
  }
}

Duomenų atnaujinimas

Norint pakeisti esamus duomenis, reikia siųsti PUT užklausą su keičiamais parametrais ir jų reikšmėmis. Pvz. taip pakeičiamas prekės pavadinimas

PUT https://www.itax.lt/api/v1/products/192927

{ "product":
 {
  "name": "Naujas pavadinimas"
 }
}


Duomenų puslapiavimas

Duomenys pagal nutylėjimą yra puslapiuojami po 1000.

Parametrai naudojami puslapiavimui:

per_page - duomenų kiekis puslapyje (ne daugiau 1000)

page - puslapio numeris.

Puslapiavimo informacija pateikiama atsakymo apačioje:

 "count": 3,
  "pagination": {
    "previous": null,
    "next": null,
    "current": 1,
    "per_page": 100,
    "count": 3,
    "pages": 1
  }

Duomenų rūšiavimas ir filtravimas

Duomenų rūšiavimui naudojami šie parametrai:

sort - stulpelio pavadinimas

direction - asc arba desc

Duomenis filtruoti galima praktiškai pagal kiekvieną duomenų stulpelį . Tereikia į užklausą įtraukti jo pavadinimą ir reikšmę, pvz. client_group_id=15221

Filtruojama ir surūšiuota užklausa atrodo taip:

https://www.itax.lt/api/v1/invoices?client_id=74712&sort=created_at&direction=desc

Dėmesio, jei filtruojama pagal žymas, žymos parametras turi būti perduodamas kaip masyvas (tags[]=GPM), pvz.

https://www.itax.lt/api/v1/invoices?client_id=74712&tags[]=GPM

Pagal šią užklausą pateikiamos vieno pirkėjo sąskaitos faktūros surūšiuotos pagal sukūrimo datą mažėjančiai.

Duomenų kūrimo per API pavyzdžiai

Norėdami sukurti sąskaitą, pirkėją, prekę ar pan. per API turite siųsti POST užklausą su atitinkamais parametrais.

Pardavimo sąskaita faktūra

Kuriant sąskaitą faktūrą, siunčiama POST užklausą https://www.itax.lt/api/v1/invoices
Pavyzdiniai parametrai (atkreipkite dėmesį į tai, kaip perduodama sąskaitos eilučių informacija):

{ 
  "invoice":{ 
   "date":"2015-06-23",
   "client_id":131721,
   "due_date":"2015-07-22",
   "currency":"USD",
   "inv_lines_attributes":[ 
     { 
      "product_id":192922,
      "price":10.10,
      "qty":2,
      "amount":20.20,
      "sales_tax_id":15198,
      "vat_amount":4.30,
      "total_amount":24.50
     },
     { 
      "product_id":192923,
      "price":100,
      "qty":1,
      "amount":100,
      "sales_tax_id":15198,
      "vat_amount":21,
      "total_amount":121
     }
   ]
  }
}

Jei sąskaita bus sėkmingai sukurta, Jums bus grąžinta visa sukurtos sąskaitos informacija JSON formatu. Kitu atveju  gausite klaidos pranešimą, su klaidos aprašymu (taip pat JSON formatu).

Pvz. klaidos pranešimas apie trūkstamą parametrą:

{ 
  "error":"invalid_resource",
  "messages":{ 
   "client_id":[ 
     "turi būti užpildytas (-a)"
   ]
  }
}

Išankstinių sąskaitų eilutės perduodamos su parametru "draft_inv_lines_attributes", pirkimo sąskaitos "purch_inv_lines_attributes"

Jei norite, kad sąskaita iš karto būtų užregistruota, reikia pridėti "posted" = true parametrą.

{ 
  "invoice":{
   "posted":true, 
   "date":"2015-06-23",
    .........

Norint sąskaitą redaguoti per API, visų pirma reikią ją išregistruoti

PUT https://www.itax.lt/api/v1/invoices/1452478

{ 
  "invoice":{ 
   "posted":false
  }
}  


Modifikuojam sąskaitos eilutes ir ją užregistruojam ("posted"=true parametras). 

Šiame pavyzdyje yra parodyti 3 variantai kaip galima modifikuoti sukurtos sąskaitos eilutes:
1. kai nurodytas sąskaitos eilutės ID bus modifikuojama eilutė su šiuo ID
2. kai nurodytas eilutės ID ir parametras _destroy (dėmesio - priekyje apatinis brūkšnys) - eilutė bus panaikinta
3. jei redaguojant sąskaitą eilutės ID nėra nurodytas - bus sukurta papildoma eilutė.

PUT https://www.itax.lt/api/v1/invoices/1452478

{  
   "invoice":{
      "posted":true,
      "date":"2020-10-01",
      "client_id":43173,
      "currency":"EUR",
      "location_id":1684,
      "is_shipping_address":true,
      "shipping_address":"Pristatymo adresas",
      "vat_aggregated": true,
      "discount_amount": 14,
      "inv_lines_attributes":[  
         {  "id":5663449,
            "product_id":30854,
            "price":60,
            "qty":1,
            "discount_amount":1,
            "amount":59,
            "sales_tax_id":5885,
            "vat_amount":4,
            "total_amount":63,
            "reverse_vat":true
         }, { "id":5663450,
_destroy:true },
          {  "product_id":30854,
            "price":20,
            "qty":1,
            "discount_amount":1,
            "amount":19,
            "sales_tax_id":5885,
            "vat_amount":4,
            "total_amount":23,
            "reverse_vat":true
         }
      ]
   }
}

Prekė

POST https://www.itax.lt/api/v1/products

{
  "product":{
   "name":"Mokesčių konsultacijos",
   "type_helper":"Service",
   "measurement_id":5599,
   "sales_tax_id":15198
  }
}

Parametre type_helper nurodomas prekės tipas (paslauga - Service, atsarga - Item, ilgalaikis turtas - FixedAsset)

Mokėjimas

POST https://www.itax.lt/api/v1/payments

{
  "payment":{
   "date":"2015-06-23",
   "amount":145.50,
   "currency":"EUR",
   "bank_account_id":8927,
   "source":"Client",
   "source_id":131721
  }
}

Source ir source_id nurodoma kas atliko mokėjimą. Šiuo atveju mokėjimą atliko Pirkėjas. Jei būtų atliktas pavedimas iš kitos banko sąskaitos, tai reikėtų nurodyti Source: "BankAccount" ir atitinkamai jo id.

Jei pavedimu buvo apmokėta kažkuri sąskaita, tai papildomai nurodomas parametras invoice_id:

{ 
  "payment":{ 
   "date":"2015-06-23",
   "amount":145.50,
   "currency":"EUR",
   "bank_account_id":8927,
   "source":"Client",
   "source_id":131721,
   "invoice_id":324034
  }
}

Kontaktinio asmens sukūrimas

POST https://www.itax.lt/api/v1/people

{
  "person":{
    "contactable_id": 473211,
    "contactable_type": "Client",
    "name": "Petras Kliemis",
    "email": "petras@gmail.com",
    "position": "Vadybininkas"
}}

Atsargų žurnalo sukūrimas

POST https://www.itax.lt/api/v1/item_journals

Atsargų nurašymas

{
  "item_journal":{
    "location_id": 1684,
    "name": "Atsargų nurašymas",
    "date": "2018-11-27",
    "posted": true,
"item_journal_lines_attributes":[{
"product_id":636348,
"qty": -2
}]
}}

Pajamavimas

{
  "item_journal":{
    "location_id": 1684,
    "name": "Atsargų pajamavimas",
    "date": "2018-11-27",
    "posted": true,
"item_journal_lines_attributes":[{
"product_id":636348,
"qty": 2,
"total_cost": 10200
}]
}}

Perkėlimo žurnalo sukūrimas

POST https://www.itax.lt/api/v1/item_transfer_journals

{
  "item_transfer_journal":{
    "from_location_id": 1684,
    "to_location_id": 9981,
    "name": "Perkėlimas iš eshop",
    "date": "2018-11-27",
    "posted": true,
"item_transfer_journal_lines_attributes":[{
"product_id":636340,
"qty": 1
},
{
"product_id": 636347,
"qty": 2
},
    {
"product_id": 636344,
"qty": 2
} ]
}}

Komplektavimo žurnalo sukūrimas

POST https://www.itax.lt/api/v1/item_assembly_journals

bom - ar kompletavimas vykdomas pagal prekės kortelėje aprašytą specifikaciją (tada nereikia nurodyti komplektavimo dalių)
part - kompletavimo dalis (true), komplektuojama nauja prekė (false)

{
  "item_assembly_journal":{
    "location_id": 1684,
    "name": "Komplektavimas iš eshop",
    "date": "2018-11-27",
    "posted": true,
    "bom": false,
"item_assembly_journal_lines_attributes":[{
"product_id":636348,
"qty": 1,
"part": false
},
{
"product_id": 636347,
"qty": 2,
"part": true
},
    {
"product_id": 636344,
"qty": 2,
"part": true
} ]
}}

Bendrojo žurnalo sukūrimas

POST https://www.itax.lt/api/v1/general_journals

{
 "general_journal":{
  "name": "Testas",
  "posted": true,
  "general_journal_lines_attributes":[{
    "date": "2023-10-12",
    "journable_type": "Client",
    "journable_id": 1113539,
    "journal_balanceable_type": "BankAccount",
    "journal_balanceable_id": 2668,
    "amount": 200,
    "currency": "EUR"
  }]
	
}}

arba

{
 "general_journal":{
  "name": "Testas",
  "posted": true,
  "general_journal_lines_attributes":[{
    "date": "2023-10-12",
    "journable_type": "Client",
    "journable_id": 1113539,
    "amount": 200,
    "currency": "EUR"
  },
  {
    "date": "2023-10-13",
    "journable_type": "BankAccount",
    "journable_id": 20594,
    "amount": -200,
    "currency": "EUR"
  }]
	
}}


Mokėjimų žurnalo sukūrimas

POST https://www.itax.lt/api/v1/payment_journals

{
 "payment_journal":{
  "name": "Testas",
  "posted": true,
  "payment_journal_lines_attributes":[{
    "date": "2023-10-12",
    "journable_type": "Client",
    "journable_id": 1113539,
    "amount": 200,
    "currency": "EUR"
  },
  {
    "date": "2023-10-12",
    "journable_type": "BankAccount",
    "journable_id": 20594,
    "amount": -200,
    "currency": "EUR"
  }]
	
}}

Dokumento kūrimas su žymomis (tagais)

Norėdami kuriamam dokumentui priskirti žymas (tagus), turite pridėti papildomą parametrą all_tags, kuriame žymos pateikiamos masyve, pvz.:

POST https://www.itax.lt/api/v1/clients
{  
   "client":{  
      "name":"Testas",
      "default_currency":"EUR",
      "payment_term":30,
      "all_tags":["Svarbu", "GPM"]
   }
}

Sąskaitos gavimas PDF formatu

Norėdami per API gauti sąskaitą faktūrą (arba išankstinę sąskaitą) PDF formatu, turite siųsti tokią užklausą:

GET https://www.itax.lt/api/v1/downloads.pdf?document=invoice&id=324039

Parametrai:

document - invoice, sales_order, sales_quote, purchase_order, purchase_quote
id - dokumento id
template - spausdinamo dokumento šablonas. Naudojamas kai norima atspausdinti kito tipo dokumentą, pvz. išanktinę sąskaitą faktūrą iš pardavimo užsakymo. Galimos rekšmės: pro_forma_invoice, pick_list

Pvz. išansktinės sąskaitos spausdinimas iš užsakymo
GET https://www.itax.lt/api/v1/downloads.pdf?document=sales_order&id=324039&template=pro_forma_invoice

Sąskaitos siuntimas el. paštu per API

Sugeneruotą sąskaitą faktūrą galite išsiųsti el. paštu tiesiai per API

POST https://www.itax.lt/api/v1/invoices/{sąskaitos id}/send_by_email

Pvz. https://www.itax.lt/api/v1/invoices/538904/send_by_email

Pavyzdiniai užklausos parametrai:
{ 
  "email_message":{ 
   "recipient_email":"client_email@gmail.com",
   "subject": "Sąskaita faktūra",
   "body": "Siunčiame sąskaitą faktūrą\n\nLinkėjimai\nRomas Romauskas",
   "sender_name": "Vadybininkas Romas Romauskas",
   "sender_email": "romas@gmail.com",
   "bcc_to_sender": true
   
  }
}