Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Atsargų žurnalas

Atsargų žurnalas skirtas registruoti atsargų pokytį sandėliuose. Pvz. nurašant įmonės veikloje sunaudotas atsargas arba pajamuojant pirminius atsargų likučius. Tai labiau netipinių atsargų operacijų įvedimo vieta. Registruojant įprastas operacijas - pirkimus ar pardavimus atsargos sandėlyje pajamuojamos ar nurašomos automatiškai, todėl šioms operacijoms nebereikia papildomai kurti atsargų žurnalų.

Kita -> Žurnalai -> Atsargų žurnalai

Norėdami sukurti žurnalą, spauskite "Sukurti naują"


Žurnalo antraštė

Sandėlis - sandėlis iš kurio / kuriame bus nurašomos sunaudotos atsargos / pajamuojamos prekės..
Projektas - užpildoma, jei atsargos sunaudotos konkrečiam projektui
Balansuojanti DK sąskaita - DK sąskaita, į kurią bus nurašyta prekių savikaina. Galima nepildyti.
Pagal nutylėjimą yra parenkama DK nustatymuose nurodyta prekių savikainos sąskaita. Jei prekės pajamuojamos, pagal nutylėjimą parenkama DK nustatymuose nurodyta pardavimo sąskaita.
Pvz. pajamuojant D204 K500 (balansuojanti sąskaita, kurią galima šioje formoje pakeisti)
nurašant prekes K204 D600 (balansuojanti sąskaita, kurią galima šioje formoje pakeisti)

Žurnalo eilutės

Kiekis - SVARBU - galima įvesti tiek neigiamą kiekį, tiek teigiamą kiekį. Neigiamas kiekis - nurašomos sunaudotos atsargos, teigiamas kiekis - naujai pajamuojamos prekės.
Bendra savikaina - pildoma tik pajamuojant teigiamą kiekį. Tai viso eilutės kieki savikaina. Pvz. jei yra 5 prekės, kurių bendra savikaina yra 500 € (kiekviena po 100 €), tai nurodoma 500 €

Užregistravus žurnalą sistema sukuria atsargų knygos įrašus


Sandėlio likučių sukėlimas į žurnalą

Kartais kuriant atsargų žurnalą žurnalą, reikia susikelti visas sandėlyje turimas atsargas ir jų kiekius (pvz. periodiškai nurašant mažavertį inventorių, kanceliarines prekes ir pan.).

Šios procedūros palengvinimui atsargų žurnaluose sukurta funkcija "Įkelti sandėlio likučius", kuri automatiškai sukuria žurnalo eilutes pagal sandėlyje esančių atsargų likučius (atsargų žurnale įkeliami neigiami kiekiai, jau paruošti atsargų nurašymui). 

Veiksmų eiga: 

1. Kuriamas naujas atsargų (arba perkėlimo) žurnalas 
2. Užpildoma žurnalo antraštė (kad sistema žinotų kokio sandėlio likučius imti) 
3. Paleidžiama funkcija, sukurianti žurnalo eilutes