Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams, elektronikos prekėms) nustatymų sukūrimas Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Daugiavariantės prekės Atsargos Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su El. parduotuve (Woocommerce)

i.MAS

i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

i.VAZ

i.VAZ važtaraštis gali būti sukuriamas iš Pardavimo sąskaitos.

Sukurtus važtaraščius rasite Pardavimai -> Važtaraščiai

Kuriant važtaraščius reikia nurodyti papildomą informaciją:

Vežėjas - pasirenkama iš Tiekėjų sąrašo
Iškrovimo vieta - jei pristatoma kitu nei Pirkėjo registracijos adresu, pasirenkama iš Pirkėjo kortelėje sukurtų adresų (skirtukas Adresai).

Dėmesio. Jei eksportuosite važtaraščius į i.VAZ, sandėlių kortelėse įveskite jų adresus. Be jų i.VAZ sistema atmes važtaraščius kaip nepilnai užpildytus.


i.VAZ pateikimas VMI


Važtaraščius į VMI i.VAZ sistemą iš itax.lt galima pateikti dviem būdais:

1. Eksportuojant XML failą ir importuojant jį į i.VAZ sistemą

2. Nusiunčiant jį tiesiogiai iš itax.lt į i.VAZ naudojantis žiniatinklio paslaugomis


Važtaraščių pateikimas į i.VAZ eskportuojant XML failą1. Nufiltruokite važtaraščius sąraše, kuriuos norite pateikti VMIPaspauskite Eksportuoti -> i.vaz

2. Prisijunkite prie VMI i.MAS ir įkelkite eksportuotą failą.


Važtaraščių pateikimas tiesiogiai VMI per žiniatinklio paslaugas


VMI sertifikato generavimas


Norint VMI pateikinėti  važtaraščius tiesiogiai iš itax.lt sistemos, reikia i.VAZ sistemoje užsisakyti sertifikatą, kurio pagalba bus atliekama i.MAS autentifikacija. Tai atliekama vieną kartą ir turi būti pakartota tik tada kai baigsis VMI suteikto sertifikato galiojimo laikas.

Verslo nustatymai -> i.MAS nustatymai

1. itax.lt sistemoje sukuriamas (arba įkeliamas savo sugeneruotas) sertifikato užklausos failas (csr.csr)2. csr.csr failas atsisiunčiamas iš itax.lt įkeliamas į VMI i.MAS sistemą ir spaudžiama "Generuoti sertifikatą"3. Atsisiunčiamas sugeneruotas sertifikatas4. Sertifikatas certificate.crt išarchyvuojamas ir įkeliamas į itax.lt sistemąVažtaraščio pateikimas į i.VAZ


Norint važtaraštį pateikti tiesiogiai į i.VAZ, reikia paspausti atitinkamą mygtukąJei pateikimas į i.VAZ buvo sėkmingas, sistema parodo atitinkamą pranešimą su VMI sistemos suteiktu važtaraščio numeriu.

Jei VMI sistema pateikia papildomą pranešimą, jis rodomas važtaraščio viršuje. Sėkmingo pateikimo atveju toks pranešimas dažniausiai reiškia neesminius neatitikimus tarp pateikiamos  ir VMI turimos informacijos. Pvz. neatitinka jūsų įvestas įmonės pavadinimas ir mokesčių mokėtojų registre nurodytas.

Norint pateiktą važtaraštį atšaukti iš i.VAZ, reikia spausti "Atšaukti važtaraštį iš i.VAZ". Atšaukus važtaraštį jo nebebus galima pateikti vėliau (tai VMI apribojimas), o reikės kurti naują.Pateikti važtaraščiai ir jų būklės rodomi prisijungus prie i.MAS sistemos. Čia verta pasitikrinti jei kyla neaiškumų dėl pateiktų važtaraščių statuso.itax.lt sistemoje važtaraščių sąraše galima rodyti stulpelį su važtaraščių būklėmis. 

Dėmesio. Šios būklės atitinka faktą jei važtaraščiai yra pateikiami naudojantis žiniatinklio paslaugomis. Jei važtaraščius eksportuojate į xml failą ir teikiate rankiniu būdu, būklė visada bus "Nepateiktas". Taip pat gali skirtis važtaraščių būklės, jei jūs važtaraščius redagavote tiesiai i.VAZ sistemoje.