Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas

Pirkėjams yra išrašomos pardavimo sąskaitos, įvedami mokėjimai, daromos įvairios užskaitos per Bendruosius žurnalus. Tam, kad žinotume kuris mokėjimas yra atliktas už kurią pardavimo sąskaitą, turime sudengti teigiamus (pvz. skolos, susidariusios už sąskaitą) ir neigiamus (pvz. apmokėjimus) Pirkėjo knygos įrašus.

Tokius sudengimus sistema atlieka automatiškai kai mokėjimas yra įvedamas iš pardavimo sąskaitos arba įvedant mokėjimą nurodoma kuri sąskaita yra apmokama.

Tačiau, jei buvo pirma įvestas mokėjimas (avansas), o vėliau išrašyta sąskaita arba mokėjimo įvedimo metu nenurodyta už kurią sąskaitą yra apmokama, reikia tokius įrašus sudengti. Jei pirkėjo įrašai paliekami nesudengti, tai sistemoje atvaizduojama, kad pirkėjas tuo pačiu metu ir skolą ir permoką. Tokia situacija gali pasitaikyti ir sudengimų nereikia daryti, jei pvz. sumokamas užstatas ar garantas, kuris nėra sudengiamas su einamojo laikotarpio sąskaitomis ir visada turi išlikti kaip permoka.

Kur galima sudengti Pirkėjo knygos įrašus?

Įrašus galima sudengti tiek atsidarius visų pirkėjų arba konkretaus pirkėjo knygos įrašus

Pardavimai -> Pirkėjų knygos įrašai
Pardavimai -> Pirkėjai -> Konkretus pirkėjas -> Pirkėjo knygos įrašai

Atsidarykite Pirkėjų knygos įrašus. Pasidarykite matomą stulpelį "Gali būti sudengta". Galite net nufiltruoti tik tuos įrašus, kurie gali būti sudengti, t.y. tas pats pirkėjas turi nesudengtų sąskaitų ir mokėjimų. 


Spauskite mygtuką "Sudengti" ir atsidariusiame lange pažymėkite su kuriuo įrašu yra sudengiama ir pakoreguokite sumą, jei sudengiama ne visa suma.Kaip panaikinti sudengimą?

Padarykite matomą stulpelį "Sudengti įrašai". Šalia sudengto įrašo yra mygtukas, kuris panaikina įrašų sudegimą.