Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas (toliau - IT), tai įmonės įsigytas turtas, kuris įmonės veikloje naudojamas ilgą laiką ir kurio įsigijimo savikaina iš karto nenurašoma į sąnaudas, o nudėvima per nustatytą laikotarpį.

Ilgalaikio turto kortelės sukūrimas

Skirtingai nuo atsargų ar paslaugų kortelių, ilgalaikio turto kortelės turi būti kuriamos kiekvienam turto vienetui atskirai.

Prekės->Ilgalaikis turtas


Skaičiuoti nusidėvėjimą - jei pažymėtas, nusidėvėjimą sistema skaičiuos automatiškai (paleidus atitinkamą funkciją). Nepažymėjus, nusidėvėjimo sumas galima bus užregistruoti Ilgalaikio turto žurnale.

Likvidacinė vertė - turto buhalterinė vertė, liekanti pilnai nudėvėjus turtą.

Nusidėvėjimo skaičiavimo periodiškumas - metai arba mėnuo.
Jei pasirinkti metai - nusidėvėjimas skaičiuojamas už metus. Jei turtas įvedamas į eksploataciją iki finansinių metų vidurio, tai nusidėvėjimas skaičiuojamas už visus einamuosius metus, o jei vėliau - tai nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kitų finansinių metų.
Mėnuo - nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti kitą mėnesį, po turto įvedimo į eksploataciją.

Įvedimo į eksploataciją data - data, nuo kuriuos turtas pradedamas naudoti. Nuo šios datos yra skaičiuojamas nusidėvėjimas.

Nusidėvėjimo laikas metais - kiek metų bus nudėvimas turtas 

Ilgalaikio turto pajamavimas (įsigijimas)

Ilgalaikio turto pirkimo operacija yra analogiška paslaugų ar atsargų įsigijimui. Tiesiog pirkimo sąskaitoje nurodykite IT kortelę ir turto kainą. Visa pirkimo suma (be PVM) bus užregistruota kaip IT įsigijimo savikaina.

Visa informacija apie IT vieneto operacijas yra pateikiama jo kortelės skirtuke "Ilgalaikis turtas"Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas

Sistemoje IT nusidėvėjimą galima skaičiuoti "rankiniu" būdu (nusidėvėjimo sumos įvedamos vartotojo IT žurnale) arba automatiškai taikant šiuos nusidėvėjimo metodus:

1. Tiesinis metodas

2. Dvigubo balanso metodas

Pagal Tiesinį metodą nusidėvėjimą galima skaičiuoti metų arba mėnesio periodiškumu. Jei taikomas metų periodiškumas nusidėvėjimas priskaičiuojamas už visus metus viena eilute ir užregistruojamas paskutinę finansinių metų dieną. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti einamaisiais metais, jei IT buvo įvestas į eksploataciją iki finansinių metų vidurio. Jei IT įvestas į eksploataciją po finansinių metų vidurio, tai nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo kitų finansinių metų (VMI dar vadinamas "pusmečio" metodas).

Jei pasirinktas Tiesinis metodas ir mėnesio laikotarpis, tai nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, einančio po įvedimo į eksploataciją dienos.

Dvigubo balanso metodas gali būti taikomas tik metų laikotarpiui.

Automatinis nusidėvėjimo skaičiavimas

Nusidėvėjimo skaičiavimo funkcija "Skaičiuoti nusidėvėjimą" aktyvuojama IT sąraše arba IT žurnale


Atsidariusiame lange reikia nurodyti iki kokios datos bus skaičiuojamas nusidėvėjimas (pasiūloma finansinių metų pabaigos data) ir pavadinimą.


Išsaugojus žurnalą, paskaičiuojamas nusidėvėjimas. sukuriami IT knygos ir DK įrašai. Kiek vienetų IT turto turite, tiek eilučių bus sukurta žurnale.

 

Užregistruotos nusidėvėjimo sumos iš kart atsispindi IT kortelės peržiūrojeIlgalaikio turto pardavimas

IT pardavimo operacija yra analogiška prekių ar paslaugų pardavimo operacijai. Tiesiog sukuriama pardavimo sąskaita ir nurodomas parduodamas turtas.

Parduoti galima tiek pilnai nudėvėtą turtą, tiek nenudėvėtą. Pardavimo metu yra nurašoma likutinė IT vertė į sąnaudas, užregistruojamos pardavimo pajamos ir IT vertės iškeliamos iš įsigijimo ir sukaupto nusidėvėjimo sąskaitų.Kitos netipinės IT operacijos atliekamos Ilgalaikio turto žurnale.