Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Avanso apyskaitos

Avanso apyskaitos sudaromos kai įmonės darbuotojas (atskaitingas asmuo) už savo asmeninių pinigų perka prekes (paslaugas) įmonės reikmėms. Taip pat darbuotojas gali vykti į komandiruotę, kurios metu patirtos išlaidos (apgyvendinimo išlaidos, dienpinigiai ir pan.) turi būti kompensuojamos iš įmonės lėšų.

Avanso apyskaitoje nurodomos kokio išlaidos buvo patirtos įmonės naudai ir pagal šį dokumentą pinigai išmokami atskaitingam asmeniui.

Avanso apyskaitoje galima priskirti Pirkimo sąskaitą (ji prieš tai turi būti įvesta į sistemą) arba Paslaugas (laisvai įvedamos kitos išlaidos). Pvz. komandiruotės tikslams galite susikurti "paslaugas" : Dienpinigiai, Transportas ir pan. Prekės->Prekės

Skola atskaitingam asmeniui dažniausiai registruojama nacionaline valiuta. Tačiau jei nuimsite atitinkamą varnelę, galite skolą užregistruoti ir užsienio valiuta. Tokiu atveju jei atskaitingas asmuo bus patyręs išlaidų keliomis valiutomis, bus suformuoti keli skolos įrašai pagal vieną avanso apyskaitą.

Avanso apyskaitos sukūrimas

Norint sudaryti avanso apyskaitą, visų pirma turi būti sukurtas Atskaitingas asmuo.

Pinigai->Atskaitingi asmenys


Pinigai->Avanso apyskaitos


Avanso apyskaitos antraštė:

Numeris - sistemos pasiūlomas apyskaitos numeris. Jį galite keisti ir kuriant naują apyskaitą sistema numeruos toliau nuo šio numerio
Atskaitingas asmuo - nurodomas asmuo, kuriam bus apskaičiuota skola pagal šią apyskaitą
Data - apyskaitos data
Apmokėti iki - skolos apmokėjimo data
Pavadinimas - apyskaitos trumpas pavadinimas. Pvz.: Komandiruotės išlaidų kompensavimas
Pastabos - papildomas paaiškinimas
Skolą registruoti pagrindine valiuta - nepriklausomai nuo to ar išlaidos patirtos užsienio valiuta, skola atskaitingam asmeniui bus užregistruota nacionaline valiuta

Avanso apyskaitos eilutės:

Išlaidos - Pirkimo sąskaita arba Paslaugos. Į avanso apyskaitą galima įtraukti įvestą Pirkimo sąskaitą arba kitas išlaidas (eilutėje pasirenkama Paslaugos), pvz. transporto, dienpinigiai, kurios nėra įforminamos sąskaita faktūra. Šios paslaugos turi būti sukuriamos prieš kuriant avanso apyskaitą.
Jei nurodomo Pirkimo sąskaita, tai neapmokėta sąskaitos sumos dalis perkeliama atskaitingam asmeniui (sistemoje skola pagal šią sąskaitą bus rodoma atskaitingam asmeniui, o ne sąskaitą išrašiusiam Tiekėjui).
PVM - jei už tam tikras paslaugas buvo apskaičiuotas PVM ir jį norite įtraukti į PVM atskaitą, tai PVM tarifas ir PVM suma turi būti įvedami eilutėje.

Avanso apyskaitos spausdinimas

Atsispausdinti išsaugotą arba užregistruotą avanso apsykaitą galima Kiti veiksmai->Avanso apyskaita