Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Sąskaitų planas

Aktyvavus Didžiosios knygos (DK) funkcionalumą, sistema sukuria pavyzdinį sąskaitų planą ir visus reikalingus nustatymus. Nuo šio momento, visos sistemoje registruojamos operacijos (pirkimai, pardavimai, mokėjimai ir t.t.) registruojamos į Didžiąją knygą.

Pavyzdinį sąskaitų planą galite modifikuoti redaguojant sistemos sukurtas DK sąskaitas arba pridedant naujas.DK sąskaitų atributai


Numeris - DK sąskaitos numeris

Pavadinimas - Sąskaitos pavadinimas
Sąskaitos paskirtis - Registracijos arba Suminė. Registracijos sąskaitose registruojamos apskaitos operacijos. Suminėse sąskaitose yra tik sumuojama registracijos sąskaitų informacija. Jose tiesiogiai registracija nevykdoma. Pvz. sąskaita "2 Trumpalaikis turtas” yra suminė sąskaita 200 ir 240 sąskaitoms. Suminės sąskaitos automatiškai "susiranda" sumuojamas registracijos sąskaitas pagal sąskaitos numerį. Pvz. Suminė sąskaita “20” apjungs 201, 203, 20 sąskaitas (t.y. visas sąskaitas, kurios prasideda “20”), todėl papildomai sumavimo formulių aprašinėti nereikia. Netiesioginio registravimo - sistema neleidžia tiesiogiai registruoti operacijų šiose sąskaitose. Jose operacijos registruojamos netiesiogiai per nustatymuose susietas pirkėjų/tiekėjų, bankų ar pan. korteles. Sąskaitos tipas - nurodo kokiai balanso skilčiai priklauso sąskaita - Turtas, Nuosavybė, Įsipareigojimai, Pajamos, Sąnaudos. Šis nustatymas yra svarbus ir reikalauja bent minimalių buhalterinių žinių. Labai minimalių :)