Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

PVM

Sistema suteikia galimybę apsirašyti PVM apmokestinimo schemas, pagal kurias sąskaitų išrašymo metu bus parenkamas reikiamas PVM tarifas bei kaupiami duomenys PVM deklaracijos užpildymui.

Šiam tikslui pirkėjai ir tiekėjai yra priskiriami atskiroms grupėms pagal skirtingas PVM apmokestinimo tvarkas bei nustatoma kaip turi būti apmokestinami atskiri PVM apmokestinimo atvejai.

PVM nustatymus rasite Įmonės pavadinimas -> PVM nustaymai

Verslo PVM grupės

Verslo PVM grupės priskiriamos Pirkėjui arba Tiekėjui. Šios grupės skirtoms tam, kad būtų galima pirkėjus ir tiekėjus suskirstyti į grupes, kurioms taikomas skirtingos PVM apmokestinimo taisyklės.

Pavyzdžiui parduodant prekę vietinėje rinkoje turi būti pritaikytas 21% PVM tarifas, tačiau parduodant tą pačią prekę kitos ES šalies PVM mokėtojui, turi būti taikomas 0% tarifas.

Pagal PVM apmokestinimo ypatumus, rekomenduojama sukurti tokias Verslo PVM grupes:

  • LT - Lietuvos pirkėjai, tiekėjai
  • ES - kitų ES šalių pirkėjai, tiekėjai
  • Importas/Eksportas - užsienio įmonės, registruotos ne ES šalyje


Pagrindinė grupė bus priskiriama pirkėjui / tiekėjui operacijos registravimo metu, jei jis neturės priskirtos jokios Verslo PVM grupės.

Prekės PVM grupės

Analogiškai kaip ir Verslo PVM grupės, Prekės PVM grupės suteikia galimybę atskirti prekes pagal PVM apmokestinimo taikymo skirtumus. Pvz. statybos darbams yra taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas, kai PVM sumoka prekių pirkėjas.PVM tarifai

PVM tarifų nustatymuose reikia sukurti visus PVM tarifus, kurie gali būti pritaikyti parduodant prekes ar paslaugas.
Neapmokestinama - nurodoma prie PVM tarifo, jei sandoris nėra apmokestinamas PVM.

Prekės kortelėje nurodomas koks įprastas PVM tarifas yra taikomas parduodant prekę vietinėje rinkoje.


PVM registravimo nustatymai

PVM registravimo nustatymuose aprašomos galimos PVM apmokestinimo schemos.


Verslo PVM grupė - Verslo PVM grupė (priskirta pirkėjui arba tiekėjui), kuriai taikomas nustatymas
Prekės PVM grupė - Prekės PVM grupė, kuriai bus taikomas nustatymas
Sandorio tipas - ar nustatymas taikomas pardavimams ar pirkimams, ar abiems
Produktas - ar nustatymas taikomas prekėms (atsargoms) ar paslaugoms
Pirkėjas / Tiekėjas PVM mokėtojas - ar nustatymas taikomas kai pirkėjas / tiekėjas PVM mokėtojas ar ne, ar abiems
PVM tarifas - koks tarifas taikomas (Prekės kortelėje nustatytas ar kitas čia nurodytas)
Skaičiavimo metodas - ar PVM suma apskaičiuojama įprastai nuo apmokestinamosios sumos ar pritaikomas atvirkštinis PVM skaičiavimo metodas kai PVM apskaičiuoja ir sumoka prekės pirkėjas vietoj pardavėjo.
PVZ. perkant prekes iš ES PVM mokėtojo, sąskaitoje faktūroje bus nurodytas 0% PVM tarifas, tačiau sistema PVM knygos įrašuose priskaičiuos pardavimo PVM ir pirkimo PVM nuo apmokestinamosios sumos.
Mokesčio kodas - i.SAF eksporte nurodomas PVM klasifikatriaus kodas. Jei nurodyta 'X', duomenys nėra eksportuojami. 

Sistema atskiria ar pirkėjas / tiekėjas yra PVM mokėtojas pagal tai ar jų kortelėje yra užpildytas PVM kodas. Jei kodas užpildytas - vadinasi PVM mokėtojas, jei ne - tai ne PVM mokėtojas.

PVM ataskaita

PVM operacijos registruojamos PVM knygoje, kurios įrašus galima peržiūrėti PVM ataskaitoje Kita -> Ataskaitos -> PVM ataskaita