Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Pardavimo sąskaitų nuolaidos yra nustatomos Pardavimai -> Pardavimo nuolaidos. Pirkimo - Pirkimai -> Nuolaidos.

Pardavimo ir pirkimo nuolaidų funkcionalumas yra analogiškas, todėl šiame aprašyme kaip pavyzdys yra imamos pardavimo nuolaidos. Pirkimuose viskas veikia analogiškai, tik vietoj pirkėjo yra tiekėjas.

Nuolaidų tipai

1. Eilutės nuolaida - taikoma sąskaitų eilutėse kiekvienai prekei atskirai, todėl galima nustatyti kiekvienai prekei ar prekės grupei skirtingas nuolaidas.
2. Sąskaitos nuoldaida - taikoma nuo galutinės sąskaitos sumos (prieš skaičiuojant PVM). Galima nustatyti visiems pardavimams arba apriboti taikymą pirkėjo ar pirkėjų grupės lygmenyje.


Nuolaidos sukūrimas

Sąskaitos nuolaidos sukūrimas:


Pavadinimas - nuolaidos pavadinimas, kad prisimintumėt kodėl taikot šią nuolaidą
Nuolaidos tipas - ar taikoma kiekvienai eilutei atskirai ar visai sąskaitai. Dėmesio - jei PVM sąskaitoje skaičiuojate nen nuo bendros sumos, o kiekvienoje eilutėje atskirai galėsite taikyti tik "Eilutės nuolaidą".
Pirkėjas arba pirkėjų grupė - galima pasirinkti vieną iš jų - arba pirkėją, arba pirkėjų grupę, kuriai bus taikoma nuolaida. Nepasirinkus nei vieno iš jų, nuolaida bus taikoma visiems pirkėjams.
Nuolaida - nuolaidos dydis procentais.

Eilutės nuolaidos sukūrimas:


Laukai analogiški "Sąskaitos nuolaidos tipui", tik papildomai galima nustatyti prekę arba prekės grupę. Jei prekė arba prekės grupė nenustatyta, nuolaida bus taikoma visoms prekėms.

Nuolaidų prioritetai

Jei sukuriate keletą, nuolaidų ir pasirinktas pirkėjas arba prekė pateka į visas iš jų. Pvz. Sukurtos 3 nuolaidos - konkrečiam pirkėui, pirkėjų grupei ir visiems pirkėjams. Prioritetas bus konkrečiam pirkėjui nustatyta nuolaida, tada jo grupei ir galiausiai nuolaidai be apribojimų.

Sąskaitos nuolaidos prioritetai:
  1. Pirkėjas
  2. Pirkėjų grupė
  3. Be apribojimų
Eilutės nuolaidų prioritetai:
  1. Pirkėjas
  2. Pirkėjų grupė
  3. Prekė
  4. Prekės grupė
  5. Be apribojimų
To pačio tipo nuolaidos nėra sumuojamos. T.y. kaip prieš tai aprašytame pavyzdyje buvo nustatytos 3 nuolaidos, bet parenkama tik viena nuolaida pagal prioritetą.
Tačiau - skirtingo tipo nuolaidos (sąskaitos ir eilučių) gali būti pritaikytos vienoje sąskaitoje, nes viena taikoma visai sąskaitos sumai, o kitos sąskaitos eilutėms.
Siunčiama...