Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitos

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitos

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitos

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopify

i.MAS

i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-T

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Mokėjimų įvedimas


Mokėjimai sistemoje gali būti įvedami keliais būdais - įvedant Mokėjimo dokumentą arba Mokėjimų žurnalą.

Mokėjimo dokumentas kuriamas jei norima užregistruoti vieno pirkėjo / tiekėjo mokėjimą arba pinigų pervedimą tarp savo banko (kasos) sąskaitų. 

Mokėjimų žurnalas naudojamas kai vienoje operacijoje norima užregistruoti daug mokėjimų. Taip pat, žurnale įvestus mokėjimus tiekėjams / pirkėjams galima eksportuoti į el. bankininkystės sistemas.

Pinigai -> Mokėjimo dokumentai
Pinigai -> Mokėjimų žurnalai

Mokėjimo dokumentai ir žurnalai veikia sistemoje analogiškai kaip ir kitas funkcionalumas - tik užregistravus operacijas yra sukuriami apskaitos įrašai (pirkėjų, tiekėjų skolos, banko operacijos ir t.t. ). 

Mokėjimų dokumentai

Mokėjimų dokumentai gali būti kuriami iš meniu punkto Pinigai -> Mokėjimo dokumentai  arba pardavimo / pirkimo sąskaitoje spaudžiant mygtuką "Įvesti mokėjimą". Jei mokėjimas kuriamas iš sąskaitos, tai sistema automatiškai užpildo duomenis kam yra atliekamas mokėjimas ir sudengia mokėjimą su atitinkama sąskaitą.

Kuriant naują mokėjimo dokumentą, nurodoma iš kurios / į kurią banko sąskaitą yra mokami pinigai ir kas yra pinigų mokėtojas / gavėjas.


Data - mokėjimo data
Banko sąskaita - sąskaita iš kurios mokami / į kurią gaunami pinigai
Suma - įveskite teigiamą sumą, jei gaunate pinigus į nurodytą sąskaitą, o neigiamą jei išmokate pinigus iš šios sąskaitos (pvz. atliekate mokėjimą tiekėjui)
Rodyti mokėjimo numerį - paspaudus galima įvesti mokėjimo operacijos numerį, jei nėra nustatyta automatinė numeracija
Mokėjimo valiuta skiriasi nuo pirminio dokumento - pažymima, jei tiekėjas išrašė sąskaitą užsienio valiuta (pvz. USD), o jūs ją apmokėjote EUR. Žemiau yra išsamesnis aprašymas.
Pirkėjas / tiekėjas / banko sąskaita - nurodoma kas bus pinigų gavėjas / mokėtojas
Sudengiami įrašai - jei sistemoje yra įvestos neapmokėtos konkretaus pirkėjo / tiekėjo sąskaitos, tai sistema parodys jų sąrašą. Pažymėdami paukščiuką jūs galite sudengti mokėjimą su konkrečia sąskaita (t.y. nurodyti už kurią sąskaitą yra atliekamas mokėjimas) ir kokia suma yra sudengiama (sistema pasiūlo visą likusią sąskaitos sumą).


Mokėjimo įvedimas, kai apmokama kita valiuta nei išrašyta sąskaita

Sistema leidžia įvesti mokėjimą ir automatiškai paskaičiuoti bei užregistruoti banko valiutos konvertacijos komisinius jei sąskaita buvo išrašyta užsienio valiuta (pvz. USD), o jūs ją apmokėjote kita valiuta (dažniausiai EUR). Tokia situacija dažnai nutinka, kai užsienio tiekėjo paslaugos apmokamos kreditine kortele ir vietinis bankas nuo jūsų sąskaitos nurašo ne originalia valiuta, o atlieka automatinę konvertaciją ir nurašo sumas EUR.Šiame pavyzdyje tiekėjas išrašė sąskaitą 100 USD sumai. Mes šią sąskaitą apmokėjome kortele ir bankas nuo sąskaitos nurašė 95 EUR. Todėl viršutiniame laukelyje įvedame minus 95 EUR (neigiama, nes ši suma išplaukė iš sąskaitos), o apatiniame laukelyje "Užskaitoma suma valiuta" įvedame sumą USD valiuta, kuri buvo nurodyta apmokamoje sąskaitoje. Banko komisinių DK sąskaitos laukelyje nurodome kur sistema turi užregistruoti banko komisinius už valiutos konvertaciją.


Valiutos konvertavimas per Mokėjimo dokumentą

Naudojant Mokėjimo dokumentą galima užregistruoti mokėjimus tarp dviejų savo banko sąskaitų arba valiutos konvertavimo operaciją, kai iš vienos valiutos banko kortelės pinigai yra konvertuojami į kitą valiutą. Pvz.


Sistema užregistruos tokias operacijas