TechEc
2013-02-27 13:48
Išrašiau sąskaitą ir jos pilnai sumai sukūriau kreditinę sąskaitą - galutinė suma 0Lt. Tačiau per pardavimų analizę atsirado neigiama prekių savikaina ir pelnas, nors realiai nuostolio nepatyrėme (prekės tiesiog grįžo į sandėlį). Taip pat į sandėlį grįžusių prekių savikaina rodoma kaip 0.
Tomas Aleksiejūnas Admin
2013-02-27 15:54
Su grąžinimais yra tokia situacija:

Grąžinimo metu sistema nežino kokios savikainos prekė yra grąžinama. Nes galėjo būti pripirkta prekių įvairiomis kainomis, paskui parduota ir grąžinta prekė neaišku iš kurio pirkimo.

Todėl sistema grąžinamai prekei priskiria vidutinę sandėlyje esančių tokių prekių savikainą. Jei sandėlyje prekių nėra, tai savikaina priskiriama 0 lt.
Jūsų atveju, ko gero taip ir atsitiko. Kadangi pardavimo metu buvo nurašyta tikroji prekės savikaina, o grįžo 0 lt, tai gavosi neigiamas likutis pinigine išraiška.

Tačiau ta neigiama piniginė išraiška bus iki tol, kol prekė nėra parduota ar nurašyta. Tada viskas susitvarkys ir analizėje matysite pardavimo sumas ir tikslią nurašytą savikainą.
TechEc
2013-02-27 19:43
Čia vis vien truputį keblu.

Situacija tokia: prekę nupirkau - pardaviau - grąžino man - grąžinau tiekėjui. Kadangi nėra grąžinimų tiekėjams, vedu kaip naują pirkimą, tik kiekis -1. Tada pardavimų analizėje vis vien turiu neigiamą savikainą ir pelną. Pirkimų analizėje viskas ok, sumos 0.

Įdomu, kodėl negalite paskaičiuoti pirkimo savikainos. Prekės kortelėje "pirkimai" juk savikaina paskaičiuojama pagal FIFO, galima būtų paimti būtent to pardavimo savikainą...
Tomas Aleksiejūnas Admin
2013-02-27 20:59
Viską darote teisingai.

Šioje situacijoje yra du aspektai:

1. Sandėlyje esančių prekių likutis ir jų savikaina. Tai yra esminis dalykas į kurį yra akcentuojamas visas dėmesys. T.y. svarbiausia, kad atlikus šiuos veiksmus likutis butų likęs 0 vnt. ir 0 Lt.

2. Pardavimų analizė - tai pagalbinis įrankis, kuriame rodomi prekių pardavimai ir pagal tuos pardavimus nurašytų prekių savikaina.
Sutinku, kad Jūsų situacijoje, kai pirkėjas grąžino prekę, ji buvo grąžinta su nuline savikaina (nes sandėlyje nebuvo likučio) ir tos prekės nepardavėte, o grąžinote tiekėjui susidarė situacija, iškreipianti tikrąjį vaizdą.
Tiesiog ji veikia taip - yra pardavimai ir pagal tuos pardavimus nurašytos pirkto prekės. Pardavimų pusėje mes turime du įrašus (pardavimą ir grąžinimą, kas lygu 0), o iš pirkimų irgi du įrašus (pradinį pirkimą -294 lt ir grąžinimą 0 lt). Grąžinimas tiekėjui nėra registruojamas kaip turintis kažkokią savikainą, nes jis su neigiamu vienetų skaičiumi.

Dėl grąžinamos prekės savikainos, tai tą pačią savikainą galima parinkti nebent tik nurodant konkrečią buvusios pardavimo sąskaitos eilutę (nes galima grąžinti ir kelių sąskaitų prekes) ir tada dar toliau išskaičiuoti, nes pagal tą eilutę gali būti parduota prekių pirktų pagal kelis pirkimus. Tai būtų gana sudėtinga. Be to, dar yra atsargų žurnalai, kur gali nurašinėt prekes į kairę ir į dešinę.

Daug čia prirašiau, bet esmė tokia - visas dėmesys yra į sandėlio likučius. Pardavimų analizės formoje esanti galimybė pažiūrėti parduotų prekių savikainą tik papildoma galimybė (orientacinė).

Nesakau, kad grąžinamos prekės savikainos nustatymas yra neliečiamas dalykas. Bet reikia rasti tvirtą ir geresnį sprendimą, nei dabartinis.


Gintaras
2021-03-09 16:23
Įsigyta prekė, kaina 3646,50 €, atvežimo kaina 48,56 €, iš viso prekės savikaina su transportu 3695,06 €.
Tiekėjas suteikė prekei nuolaidą 1411,50 €, tada prekės kaina be transporto lieka 2235,00 €.
Registruoju kreditinę sąsk. (kadangi pinigų sumos su minusu įvesti negalima), tai gražinama prekė už visą kainą ir perkama prekė su nauja kaina.
Atsiranda DK įrašai:
2010 K 3695,06
2010 D 2235,00
6000 D 48,56
443 D 1411,50

Transporto kaina liko ta pati ir turėtų būti pridėta prie „naujos" prekės kainos (2235,00 € + 48,56 €).
Kodėl transporto kainą (48,56 €) programa deda į parduotų prekių savikainą?
Kas čia yra negerai?
Tomas Aleksiejūnas Admin
2021-03-15 13:05
Kuriant kreditinę sąskaitą reikia vesti neigiamą kiekį ir teigiamą kainą, tada suma bus neigiama.
Gintaras
2021-03-18 15:02
Taip, kreditinėje sąsk. prekių kiekis su minuso ženklu.
Tačiau klausimas apie tai, kaip programa skaičiuoja savikainą, kai tiekėjas suteikia nuolaidą prekei.
Pvz. prekės kaina 3646,50 €, papildomų paslaugų sąskaita, t.y. transporto 48,56 €, turime 2010 D 3695,06 €. Tiekėjas suteikia 1411,50 € nuolaidą. Tada turėtų būti 2010 D 2283,56 (3646,50-1411,50+48,56). Bet programa skaičiuoja taip:
2010 D 2235,00
6000 D 48,56.
Programa transporto kainos nebeprideda prie prekės kainos, o deda į sąnaudas.
Sandėlyje lieka prekė su nauja kaina, bet jau be transporto kainos.