Sandėliai

Visos perkamos prekės yra registruojamos sandėlio apskaitoje. Todėl galite matyti turimų prekių likutį, jų savikainą (pagal FIFO atsargų įvertinimo metodą) bei visas operacijas susijusias su konkrečiu sandėliu ar preke.

Esant poreikiui, galima susikurti neribotą kiekį atskirų sandėlių bei apskaityti prekes juose. Perkėlimo žurnaluose registruojamas atsargų judėjimas iš vieno sandėlio į kitą.Atsargos

Atsargų judėjimą (pirkimus, pardavimus, perkėlimus, nurašymus) galite stebėti atskirame lange. Matysite tiek konkrečios pozicijos pokyčius tiek kiekine, tiek sumine išraiška už pasirinktą laikotarpį.