itax.lt sistemos naudojimo sąlygos

Bendros nuostatos:

itax.lt kuriama ir prižiūrima MB "TAX LT", įm. k. 302895497, PVM k. LT100007231216, Bičiulių g. 8-2, Pabalių k., Trakų r. sav., tel. +370 685 12519

Vartotojas (t.y. asmuo, kuris bet kokiu būdu naudojasi itax.lt sistema, jos teikiamomis paslaugomis ir/ar galimybėmis) naudodamasis itax.lt ir jos resursais sutinka su visomis itax.lt naudojimosi sąlygose išvardytomis nuostatomis. itax.lt suteikia vartotojui teisę naudotis sistemos resursais jei vartotojas sutinka su šiose naudojimosi sąlygose išvardintais reikalavimais ir apribojimais. Jeigu vartotojas nesutinka su bent viena naudojimosi sąlygų nuostata jis neturi teisės naudotis itax.lt

Šios naudojimosi sąlygos taikomos visiems itax.lt vartotojams besinaudojantiems itax.lt resursais ir paslaugomis.

Vartotojo atsakomybė:

Vartotojas naudodamasis itax.lt sistema prisiima asmeninę atsakomybę už tai, kad itax.lt sistema nebus naudojami jokiems neteisėtiems tikslams.

Jei šiose naudojimo sąlygose nurodyti reikalavimai yra pažeisti, vartotojas įsipareigoja ir privalo padengti trečiųjų asmenų bei itax.lt patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Vartotojas, sąmoningai pakenkęs itax.lt sistemos darbui ar kitiems itax.lt vartotojams privalo padengti šalių patirtus nuostolius. Identifikavus piktavališką kenkimą sistemos darbui ar pasikėsinimą į kitų vartotojų duomenims, visa su incidentu susijusi informacija bus nedelsiant perduota teisėsaugos institucijoms.

itax.lt sistemoje draudžiama:

itax.lt pasilieka teisę:

Duomenų apsauga

Atsiribojimas nuo atsakomybės